Instruccions pas a pas per cursar una ordre de compra: Instruccions pas a pas per cursar una ordre de compra:

Instruccions pas a pas per cursar una ordre de compra:

Per cursar una ordre de compra, segueixi els passos que s’indiquen a continuació.

 1. Comprovi que disposa de prou saldo al compte de comercialització a Captin. Consulti aquí com transferir diners al compte de comercialització.
 2. En el moment de transferir diners a Captin, tingui en compte les comissions de transacció.
 3. A continuació, cursi l’ordre a través de la plataforma. Pot consultar aquí més informació sobre com fer servir la plataforma de negociació. Tingui en compte que qualsevol saldo que no es faci servir se li reintegra automàticament al cap de 5 dies laborables.
 4. Pot consultar al llibre d’ordres les ordres que han cursat altres inversors.
 5. Per cursar una ordre, ha d’introduir un preu límit.
 6. Sempre que cursi una ordre, se li assigna una data de venciment de manera automàtica.
 7. Una vegada que hagi cursat l’ordre, entra en la subhasta següent.
 8. L’ordre s’executa al preu de subhasta, tot i que és possible que l’execució només sigui parcial
 9. Una vegada acabada la subhasta, els certificats que hagi adquirit efectivament són visibles a la cartera.
 10. Si l’ordre no s’executa o només s’executa parcialment, es manté activa fins que es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
  - fins que l’ordre s’executi totalment
 11. - fins que l’ordre caduqui automàticament en la data de venciment
 12. - fins que vostè cancel·li l’ordre