Wat is de ‘Voorlopige prijs’?
De boven het orderboek getoonde prijs (vanaf start veilingronde 14 decem...
Hoe werkt de toewijzing van orders?
De transactieprijs bij het verhandelen van certificaten wordt bepaald vi...
Wat is de koers van een certificaat?
De koers van een certificaat is de actuele waarde ervan. U kunt de koers...
Wanneer wordt de nieuwe handelskoers zichtbaar gemaakt?
De nieuwe handelskoers wordt uiterlijk elke donderdagochtend vóór 09:00 ...
Waar kan ik de historische koers inzien?
Om de historische koers in te zien, kunt u in het orderboek kijken naar ...