Quina és la data de venciment d’una ordre? Quina és la data de venciment d’una ordre?

Quina és la data de venciment d’una ordre?

Totes les ordres que es cursen tenen una data de venciment. La data de venciment és la data en què una ordre caduca i desapareix del llibre d’ordres. 

  • Quan venç una ordre de compra, els fons (romanents) tornen a la cartera. Qualsevol import que no es faci servir es reintegra al contracompte fix en un termini de 5 dies laborables.
  • Quan venç una ordre de venda, els certificats romanents associats a l’ordre es reintegren a la cartera.  

A la plataforma de negociació s’assigna automàticament a totes les ordres una data de venciment, que sempre és l’últim dia del mes següent. No és possible modificar aquesta data.

Exemple: Vostè cursa una ordre el dijous 29 de juny de 2023. Com a data de venciment, se li assigna automàticament l’últim dia laborable del mes següent, és a dir, el dilluns 31 de juliol de 2023.