Per què no s’executa l’ordre (o no s’executa completament)? Per què no s’executa l’ordre (o no s’executa completament)?

Per què no s’executa l’ordre (o no s’executa completament)?

Hi ha diverses raons per les quals l’ordre pot no ser executada (o no executar-se completament):

 

Nivell de preu:

S’executen ordres al preu que permet executar el volum d’ordres més gran possible. En altres paraules, el preu es fixa al nivell al qual es pot negociar el màxim nombre de certificats. A l’hora d’executar les ordres, es té en compte el preu límit que hagi especificat. 

En el cas d’una ordre de compra, això significa que l’ordre s’executa (de manera total o parcial) si el límit de preu que ha especificat és igual o superior al preu determinat en la subhasta. 

En el cas d’una ordre de venda, l’ordre s’executa (de manera total o parcial) si el límit de preu que ha especificat és igual o inferior al preu determinat en la subhasta.

 

Volum de negociació:

Si no hi ha prou volum de negociació en el moment de cursar l’ordre, és possible que no hi hagi prou oferta o demanda per executar-la. En aquest cas, l’ordre pot quedar en espera fins que hi hagi prou volum per satisfer la demanda.

 

Preu límit:

Atès que les ordres tenen un caràcter limitat, condicionat pel preu de compra o de venda que s’especifica, és possible que l’ordre no s’executi si el preu del mercat no coincideix amb el preu que vostè ha especificat.

És important entendre que l’execució de l’ordre depèn de diversos factors, com ara les condicions actuals del mercat i el volum de negociació.