Tinc dret a dividend?
Triodos Bank ha anunciat que pagarà un dividend complementari de 2,84 eu...
Com fer ordres de compra i/o venda?
Per fer una ordre de compra o venda, podeu utilitzar les eines següents:...
Instruccions pas a pas per cursar una ordre de compra:
Per cursar una ordre de compra, segueixi els passos que s’indiquen a con...
Com funciona la subhasta de certificats de dipòsit de Triodos?
  Important: aquesta explicació no constitueix de cap manera un assessor...
Ja ha cursat una ordre. Què passa a continuació?
Cada setmana es fa una subhasta. La subhasta funciona segons una metod...
Com funciona el mercat?
El mercat funciona com una subhasta, dividida en dos períodes successius...
Quan tindrà lloc la ronda de subhastes?
La ronda de subhastes té lloc cada dijous a les 9:00 hora d'Europa Centr...
Quan es porta a terme la ronda de negociació?
Ronda de negociacióLa ronda de negociació comença cada dimecres a les 14...
Fins quan puc cursar una ordre?
Pot cursar una ordre durant les rondes de negociació, és a dir, des de l...
Per què no s’executa l’ordre (o no s’executa completament)?
Hi ha diverses raons per les quals l’ordre pot no ser executada (o no ex...
Què és una ordre limitada?
Una ordre limitada és un tipus d’ordre que es fa servir per comprar o ve...
Com puc saber si l’ordre es liquidarà en la pròxima subhasta?
Malauradament, no és possible saber per endavant si la seva comanda es l...
És possible cancel·lar una comanda?
Una ordre de compra o venda és definitiva fins que sigui completament ex...
Quina és la data de venciment d’una ordre?
Totes les ordres que es cursen tenen una data de venciment. La data de v...
On puc consultar el llibre d'ordres?
A la plataformaPot accedir al llibre d’ordres a través de la plataforma....