Què és una ordre limitada? Què és una ordre limitada?

Què és una ordre limitada?

Una ordre limitada és un tipus d’ordre que es fa servir per comprar o vendre valors, com ara accions, certificats de dipòsit o obligacions. Una ordre limitada li permet fixar el preu al qual està disposat a comprar o a vendre.

Ordre de compra:

En una ordre de compra, vostè estableix un preu específic al qual està disposat a comprar valors. Quan el preu de mercat dels valors corresponents se situa en aquest preu o per sota, aleshores s’executa l’ordre de compra. Hi ha casos en què no es pot executar l’ordre de compra:

  • Si el preu de mercat dels valors no baixa fins al preu especificat.
  • Si, encara que ho faci, no hi ha prou valors en venda per atendre l’ordre de compra.

Ordre de venda:

En una ordre de venda, vostè estableix un preu específic al qual està disposat a vendre valors. Quan el preu de mercat dels valors corresponents se situa en aquest preu o per sobre, aleshores s’executa l’ordre de venda. Hi ha casos en què no es pot executar l’ordre de venda:

  • Si el preu de mercat dels valors no augmenta fins al preu especificat.
  • Si, encara que ho faci, hi ha compradors disposats a adquirir els valors al preu que vostè ha establert.

Per tant, les ordres limitades li permeten fixar el preu al qual vol comprar o vendre. Tanmateix, l’execució depèn de les condicions del mercat i del fet que hi hagi contraparts disposades a acceptar el preu que hagi especificat.