Una vegada que es liquiden les ordres, quant tardo a rebre els certificats de dipòsit a la cartera o els fons al compte? Una vegada que es liquiden les ordres, quant tardo a rebre els certificats de dipòsit a la cartera o els fons al compte?

Una vegada que es liquiden les ordres, quant tardo a rebre els certificats de dipòsit a la cartera o els fons al compte?

Tot just es liquida la ronda de negociació, els ingressos de la venda són visibles a la cartera a la plataforma de negociació. En un termini de 5 dies laborables, els ingressos de la venda es transfereixen al contracompte fix. El temps que transcorre fins que els diners són visibles al compte corrent del seu banc pot variar, segons la rapidesa amb què el banc processi la transacció.