Transactiekosten Transactiekosten

Welke kosten brengt Captin in rekening voor koop-/verkooporders op de Markt?

Captin brengt vaste en variabele transactiekosten in rekening voor elke koop- en verkooporder. Deze kosten staan hieronder vermeld.

Transactie Kosten
Per ingelegde verkoop-/kooporder (“Standaardvergoeding”) EUR 5,00
Per uitgevoerde verkoop-/kooporder (“Uitvoeringsvergoeding”) 0,30% van de transactiesom

Welke kosten worden in rekening gebracht voor overdrachten die niet het resultaat van transacties zijn?

Voor overdrachten van Certificaten die niet het resultaat van een transactie zijn, rekent Captin EUR 50,00 per boeking aan de overdragende partij. Voorbeelden van transacties die niet het resultaat van een transactie zijn, omvatten, zonder beperking, overdrachten uit hoofde van schenking, echtscheiding of erfrechtelijke verkrijging.

Welke kosten worden in rekening gebracht als een order slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt?

Het kan voorkomen dat een order slechts deels uitgevoerd wordt, zie artikel 6.2. Als dit gebeurt, rekent Captin de Uitvoeringsvergoeding eenmaal voor elke gedeeltelijke uitvoering. De Standaardvergoeding wordt slechts eenmaal volledig in rekening gebracht. Captin brengt de Standaardvergoeding in rekening bij de eerste gedeeltelijke uitvoering in dezelfde Handelsronde. Voor de volgende gedeeltelijke uitvoeringen brengt Captin de Standaardvergoeding niet in rekening.

Kan Captin de kosten wijzigen die in rekening gebracht worden voor transacties en/of het gebruik van de Markt?

Ja, Captin kan de kosten en vergoedingen voor transacties en/of het gebruik van de Markt wijzigen. Captin kan die kosten en vergoedingen om verschillende redenen wijzigen, waaronder:

  • technologische ontwikkelingen;
  • upgrades of wijzigingen in de op de Markt beschikbare kenmerken;
  • wetswijzigingen (bijvoorbeeld in wet- en regelgeving)
  • wijzigingen in de uitleg of toepassing van de wet of een zienswijze van een toezichthouder of andere autoriteit;
  • wijzigingen in het aanbod van producten en diensten of de (werk)processen van Captin (zoals modernisering, herinrichting of stroomlijnen daarvan); en
  • een eventuele andere wijziging in een omstandigheid of zienswijze waardoor Captin een redelijk belang bij de wijziging heeft.

Captin - Handelsreglement