No s’han aprovat les dades (les que apareixen al document d’identitat). Com soluciono aquest problema? No s’han aprovat les dades (les que apareixen al document d’identitat). Com soluciono aquest problema?

No s’han aprovat les dades (les que apareixen al document d’identitat). Com soluciono aquest problema?

Li preguem que comprovi que les fotos que figuren al document d’identitat es vegin perfectament. Perquè sigui possible identificar-lo, totes les dades personals (com la foto i el document nacional d’identitat) s’han de veure perfectament.

Comprovi les dades del document d’identitat.

Comencem amb una foto del passaport obert o del document nacional d’identitat. Asseguri’s que a la foto no apareguin altres dades. Per això, li recomanem que faci servir com a fons una taula buida, per exemple. 

La data de naixement, el número de document i la data de caducitat del document d’identitat s’emplenen automàticament. Introdueixi manualment la data d’expedició.

Comprovi que totes les dades són correctes.

Algun camp s’ha emplenat amb dades incorrectes? En aquest cas, corregeixi’l manualment. Alguna cosa no és correcta? En aquest cas, premi «Tornar a escanejar». Quan tot sigui correcte, premi «Continuar».

El passaport o el document d’identitat són vàlids si estan deteriorats?

El document d’identificació no és vàlid si està danyat. En aquest cas, ha de demanar un document d’identitat nou. Considerem que un document d’identitat està danyat en els casos següents:

  • Si presenta danys als punts que permeten verificar que el document és autèntic i que no es tracta d’una falsificació.
  • Si, com a conseqüència dels danys, les dades personals no es poden llegir perfectament.
  • Si hi ha pàgines soltes o si hi falten pàgines.

Per exemple, si no es pot assegurar que la persona que presenta el document n’és la propietària legítima, es considera que el document està danyat.