Ik heb een klacht. Hoe dien ik mijn klacht in? Ik heb een klacht. Hoe dien ik mijn klacht in?

Ik heb een klacht. Hoe dien ik mijn klacht in?

Captin staat voor kwalitatief goede dienstverlening, een goed aanbod van producten en persoonlijke aandacht. Ons doel is om u zo goed mogelijk te informeren op een persoonlijke en stijlvolle wijze. Echter, bent u toch niet tevreden dan ziet Captin het als haar taak om de klacht van u op de juiste manier te beoordelen en u op een zo goed mogelijke manier van dienst te zijn.

Aan wie richt ik mijn klacht of suggestie?
Bent u toch niet tevreden? Laat het ons weten! Wij stellen uw klacht, vraag of suggestie zeer op prijs.

Hoe dien ik mijn klacht in?
U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen. Bij voorkeur schriftelijk met kopieën van alle relevante documenten. Immers goed gedocumenteerde klachten kunnen wij sneller beantwoorden. U ontvangt zo snel mogelijk (uiterlijk binnen één week) een ontvangstbevestiging. Hierin informeren wij u onder andere wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Hoe eerder u een klacht indient, hoe makkelijker het is om de benodigde informatie te achterhalen. U kunt uw klacht indienen binnen één jaar nadat het feit waarover u klaagt zich heeft voorgedaan of u er redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn.

Ik ben niet tevreden over de behandeling van mijn klacht. Wat nu?

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de directie van Captin. Dit kan per e-mail via ons webformulier of per post aan:

Captin B.V.
t.a.v. de directie
Keizersgracht 534 - 5
1017 EK  Amsterdam

 

Onafhankelijke bemiddeling
Als u het niet eens bent met de uitkomst van de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich binnen drie maanden wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit onafhankelijke instituut is speciaal in het leven geroepen om klachten van consumenten over financiële dienstverleners te behandelen.

Hebt u zes weken na dagtekening van onze ontvangstbevestiging nog geen inhoudelijke reactie van ons ontvangen? Dan kunt u uw klacht indienen bij het KiFiD. U hoeft dan niet langer te wachten op het standpunt van Captin. Hebt u onverhoopt geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan komt de termijn waarop u zonder standpunt van de beleggingsonderneming uw klacht bij het KiFiD kunt indienen, neer op acht weken na dagtekening van uw brief.

 

Bewaartermijn klacht
Captin bewaart de gegevens zoals hierboven genoemd gedurende een periode van tenminste een jaar nadat de klacht door haar onderscheidenlijk hem is afgehandeld.