Wie houdt er toezicht op Captin? Wie houdt er toezicht op Captin?

Wie houdt er toezicht op Captin?

Captin B.V. beschikt over een vergunning als beleggingsonderneming voor het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit, het ontvangen en doorgeven van orders en het uitvoeren van orders. Captin staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en staat geregistreerd in het register van de AFM.