Wat is de vervaldatum van de order? Wat is de vervaldatum van de order?

Wat is de vervaldatum van de order?

Alle ingelegde orders kennen een vervaldatum. Een vervaldatum is de datum waarop de order komt te vervallen en uit het orderboek verdwijnt. 

  • Bij het vervallen van een kooporder komen uw (resterende) gelden weer vrij in uw portfolio. Let op dat ongebruikte gelden na 5 werkdagen worden teruggeboekt naar uw vaste tegenrekening.
  • Bij het vervallen van een verkooporder komt het (resterende) aantal certificaten van de order weer vrij in uw portfolio.  

Op het handelsplatform krijgt een order automatisch een vervaldatum gelijk aan de laatste dag van de eerstvolgende maand. Het is niet mogelijk om deze datum te wijzigen.

Voorbeeld: U plaatst donderdag 29 juni 2023 een order. De vervaldatum is dan automatisch de laatste dag van de daaropvolgende maand: maandag 31 juli 2023.