Wat is een limietorder? Wat is een limietorder?

Wat is een limietorder?

Een limietorder is een type order dat wordt gebruikt bij het kopen of verkopen van effecten, zoals aandelen, certificaten of obligaties. Met een limietorder kunt u de prijs bepalen waartegen u bereid bent te kopen of verkopen.

Kooporder:

Bij een kooporder geeft u een specifieke prijs op waartegen u bereid bent een effect te kopen. Als de marktprijs van het effect deze prijs bereikt of lager wordt, wordt de kooporder uitgevoerd. Er zijn echter gevallen waarin een kooporder niet kan worden uitgevoerd, zoals:

  • Als de marktprijs de opgegeven prijs niet bereikt of overschrijdt.
  • Als er onvoldoende beschikbare effecten zijn om aan uw order te voldoen.

Verkooporder:

Bij een verkooporder geeft u een specifieke prijs op waartegen u bereid bent een effect te verkopen. Als de marktprijs van het effect deze prijs bereikt of hoger wordt, wordt de verkooporder uitgevoerd. Er zijn echter gevallen waarin een verkooporder niet kan worden uitgevoerd, zoals:

  • Als de marktprijs de opgegeven prijs niet bereikt of daalt.
  • Als er geen kopers zijn die bereid zijn de effecten tegen uw opgegeven prijs te kopen.

Met limietorders kunt u dus de gewenste prijs bepalen waarop u wilt kopen of verkopen. Het is echter belangrijk op te merken dat de uitvoering van een limietorder afhankelijk is van de marktomstandigheden en de beschikbaarheid van tegenpartijen die bereid zijn te handelen tegen uw opgegeven prijs.