Waarom is mijn order niet (geheel) uitgevoerd? Waarom is mijn order niet (geheel) uitgevoerd?

Waarom is mijn order niet (geheel) uitgevoerd?

Er zijn verschillende redenen waarom uw order mogelijk niet (geheel) wordt uitgevoerd:

 

Prijsniveau:

Orders worden uitgevoerd tegen de prijs waarvoor het grootste volume aan orders kan worden uitgevoerd. Met andere woorden: de prijs wordt vastgesteld op het niveau waarop het grootste aantal certificaten verhandeld kan worden. Bij de uitvoer van orders wordt gekeken naar de door u opgegeven limietkoers. 

 

Bij een kooporder betekent dit dat uw order (deels) zal worden uitgevoerd indien het door u opgegeven limiet hoger of gelijk is, als de prijs die bij de veiling is bepaald. 

 

Bij een verkooporder betekent dit dat uw order (deels) zal worden uitgevoerd indien het door u opgegeven limiet lager of gelijk is, aan de prijs die bij de veiling is bepaald.

 

Handelsvolume:

Als er onvoldoende handelsvolume is op het moment dat u uw order plaatst, kan het zijn dat er niet genoeg vraag of aanbod is om uw order uit te voeren. In dit geval kan uw order in de wacht worden gezet totdat er voldoende volume is om aan uw vraag te voldoen.

 

Limietprijs:

Omdat u een limietorder plaatst, waarbij u een specifieke prijs opgeeft voor uw aankoop of verkoop, kan het voorkomen dat uw order niet wordt uitgevoerd als de prijs op de markt niet overeenkomt met de prijs die u heeft opgegeven.

 

Het is belangrijk om te begrijpen dat de uitvoering van orders afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder de huidige marktomstandigheden en het handelsvolume.