Com tracta Captin les dades personals? Com tracta Captin les dades personals?

Declaració de privacitat i galetes

Aquest lloc web està gestionat per Captin.

En el desenvolupament de les seves activitats, Captin tracta dades personals. Considerem que la protecció de les dades personals és molt important. En aquest sentit, Captin compleix el que disposen les lleis i els reglaments aplicables, com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) europeu.

Aquest document explica de manera detallada com complim el que disposen aquestes lleis i reglaments.

Què són les dades personals?

Les dades personals bàsiques són aquelles dades que permeten identificar una persona física. Per exemple, el nom, l’adreça o el número de telèfon. Tanmateix, també hi ha altres dades que es poden considerar dades personals, de manera independent o en combinació amb altres dades.

Per què Captin tracta dades personals?

El motiu principal pel qual Captin tracta dades personals és perquè aquest tractament és necessari per prestar serveis als clients o els participants en plans de participació, com també per complir requisits legals. Per exemple, per a les finalitats específiques següents:

Avaluar i acceptar clients i possibles clients
Informar els clients
Acceptar, transmetre i executar ordres
Gestionar registres que inclouen els interessos dels clients
Custodiar instruments financers i fons dels clients
Enviar un butlletí de notícies

A més, Captin recopila i tracta dades personals de sol·licitants d’ocupació i dels empleats. Tractem les dades personals que rebem d’aquests interessats per a les finalitats següents:

Establir i mantenir una relació empleat/ocupador
Gestionar un sistema d’administració de personal, financer, d’hores treballades, d’absentisme i/o de salaris
Permetre l’accés i l’ús de l’oficina i la infraestructura de TI

Per acabar, recopilem i tractem dades anonimitzades dels visitants del lloc web, per tal de visibilitzar els nostres serveis i elaborar estadístiques web.

Quines dades personals tracta Captin i per què?

Captin només tracta dades personals si hi ha una base legal per fer-ho en virtut d’un contracte formalitzat amb la persona en qüestió, o quan cal per complir la legislació. També podem tractar dades personals si vostè ens concedeix el consentiment explícit per a aquest tractament.

Dades personals de clients i participants

Entre d’altres, tractem les dades personals següents dels clients i els participants:

Nom, adreça, número de telèfon i adreça electrònica
Passaport (còpia) i dades registrades en un passaport o un document d’identitat similar
Número de compte bancari i compte de valors
Nom d’usuari i dades del sistema de Captin

Dades obtingudes de tercers:

Dades sobre empreses, accionistes i els seus representants obtingudes, per exemple, a través del registre mercantil.

Dades provinents de fonts públiques, com ara la premsa, internet i les xarxes socials
Dades personals de sol·licitants d’ocupació i empleats

Entre d’altres, tractem les dades següents dels sol·licitants d’ocupació i els empleats de Captin:

Nom, adreça, número de telèfon, adreça electrònica i altres dades de contacte
Nacionalitat, data i lloc de naixement
Gènere
Estat civil
Currículum, experiència laboral, dades sobre formació, certificats i diplomes (còpia), referències
Foto del passaport/DNI
Passaport o DNI (còpia)
Número d’identificació fiscal
Número de compte bancari (només per a empleats)
Número de pòlissa o de client de l’asseguradora de pensions (només per a empleats)

Captin no pretén recopilar dades personals sensibles, com ara informació relativa a opinions polítiques, creences religioses, salut o altres aspectes similars. En cas que Captin tingui intenció de recopilar aquesta mena de dades, li ha de sol·licitar el consentiment previ. Ha de tenir en compte que, mitjançant el fet de proporcionar dades personals confidencials no sol·licitades a Captin, consent que aquestes dades es facin servir d’acord amb el que s’ha descrit anteriorment.

Dades personals dels visitants del lloc web

En general, qualsevol persona pot visitar el lloc web sense que calgui que ens faciliti cap dada personal. Tanmateix, si, per exemple, es vol subscriure a un butlletí de notícies a través del lloc web, hem de recopilar algunes dades personals. Aquestes dades només es fan servir per a la finalitat per a la qual ens les ha proporcionat. No li oferim mai informació o serveis que no ens ha demanat. A més, no conservem aquestes dades personals durant més temps del que calgui per a la finalitat per a la qual ens les ha proporcionat.

Les dades que registrem són les següents:

Adreces IP anonimitzades
Dades sobre visites a la pàgina o sobre cerques fetes a la pàgina
En cas que se subscrigui al butlletí de notícies de Captin a través del lloc web, recopilem l’adreça electrònica on enviar-li el butlletí
Galetes (en pot obtenir més informació a continuació)
Galetes al lloc web

Per tal que el lloc web funcioni més bé i més ràpidament, com també per poder adaptar-lo a les seves preferències, recopilem algunes dades sobre com es fa servir. Aquesta informació es pot recopilar mitjançant l’ús de galetes. Les galetes són petits arxius de text que la pàgina web visitada instal·la automàticament a l’ordinador. Pot desactivar l’ús de galetes a través dels ajustos del navegador.

Fem servir galetes per emmagatzemar informació automàtica no identificable sobre els usuaris del lloc web. Les galetes són petits arxius de text que el lloc web presenta automàticament al navegador. Fem servir galetes amb funcionalitat tècnica. Aquestes galetes garanteixen que el lloc web funcioni correctament i, per exemple, permeten recordar les seves preferències. Aquestes galetes també es fan servir perquè el lloc web funcioni correctament i per poder optimitzar-lo. Addicionalment, instal·lem galetes que rastregen el comportament de navegació. Les dades recopilades amb aquestes galetes es fan servir per optimitzar el contingut del lloc web en funció de les preferències i les necessitats dels visitants del lloc.

Tractem les dades següents dels usuaris del lloc web: l’adreça IP, les dades sobre la data i l’hora de visita als llocs i les pàgines web, les pàgines i les seccions que visita als llocs web (durant quant de temps, amb quina freqüència i en quin ordre) i quina informació veu.

A la política de galetes, que es pot consultar al lloc web, es descriu exactament quines galetes fem servir i per a què serveixen. Aquesta política també explica com deshabilitar les diverses categories de galetes, per tal que deixin d’emmagatzemar-se al dispositiu. Tanmateix, deshabilitar-les empitjora el rendiment del lloc web. Igualment, els ajustos del navegador li permeten eliminar qualsevol informació emmagatzemada prèviament. Més informació sobre galetes a Captin.

Durant quant de temps emmagatzema Captin les dades personals?

No conservem les dades personals durant més temps del que calgui estrictament per complir les finalitats per a les quals s’han recopilat.

Captin pot compartir dades personals amb tercers?

Sí, pot proporcionar dades personals a tercers. Tanmateix, només ho fem si cal per executar el contracte que hàgim formalitzat amb vostè, per complir una obligació legal o si vostè dona el consentiment per fer-ho. Per exemple, podem compartir algunes dades amb institucions emissores o ocupadors, com ara el nom i les posicions en instruments financers.

També contractem tercers que ens presten suport en les operacions comercials, per exemple, per fer-les més eficients i eficaces. Formalitzem contractes de tractament amb les empreses que tracten les dades en nom nostre, per tal de garantir-ne el mateix nivell de seguretat i confidencialitat. Tanmateix, Captin continua sent responsable d'aquestes operacions de tractament. No facilitem dades a tercers amb finalitats comercials.

En cas que calgui transferir dades personals a tercers situats fora de l’EEE, per prestar-li serveis o per executar el contracte que hàgim formalitzat amb vostè, només ho fem si es garanteix un nivell adequat de protecció de les dades personals o si s’aplica una excepció específica.

Com protegeix Captin les dades personals?

Ens prenem molt seriosament la protecció de les dades personals i adoptem les mesures adequades per evitar-ne l’ús indegut, la pèrdua, l’accés no autoritzat, la divulgació no desitjada i la modificació no autoritzada.

Pot consultar, corregir o eliminar les dades personals registrades?

Sí, vostè té dret a consultar, corregir o eliminar les dades personals. A més, té dret a retirar el consentiment al tractament de les dades per part de Captin o a oposar-s’hi, i també té dret a demanar la portabilitat de les dades.

Pot enviar a triodos@captin.nl les sol·licituds de consulta, correcció, eliminació o portabilitat de dades personals, o una sol·licitud per retirar el consentiment o oposar-se al tractament de les dades personals. Quan enviï aquesta mena de sol·licituds, li podem demanar una còpia del document d’identitat per assegurar-nos que és vostè, i no una altra persona, qui presenta la sol·licitud. Li respondrem al més aviat possible, a tot tardar en el termini d’un mes.

Com pot presentar una reclamació sobre el tractament de les dades personals per part de Captin?

Si té alguna pregunta o reclamació sobre el tractament de les dades personals per part de Captin, pot adreçar-la a l’adreça de Captin.

Enviï la reclamació o la pregunta per correu electrònic a triodos@captin.nl, o per correu postal a:

Captin B.V.
T.a.v. de directie
Keizersgracht 534 - 5
1017 EK Amsterdam (Països Baixos)

També té l’opció de presentar una reclamació davant l’autoritat neerlandesa de supervisió de dades personals (Autoriteit Persoonsgegevens). Pot presentar una reclamació davant l’Autoriteit Persoonsgegevens a través d’aquest enllaç.

Llocs web de tercers

Aquesta declaració de privacitat no és aplicable als llocs web de tercers als quals accedeixi a través d’enllaços que hi hagi al lloc web de Captin.

Canvis en la declaració de privacitat

Captin es reserva el dret de fer canvis en aquesta declaració de privacitat. Li recomanem que consulti de manera periòdica la declaració de privacitat per estar al corrent de possibles canvis.