Per què s’han abonat els diners sense que ho hagi demanat? Per què s’han abonat els diners sense que ho hagi demanat?

Per què s’han abonat els diners sense que ho hagi demanat?

A Captin apliquem una política en què els fons pendents al compte es transfereixen regularment al contracompte fix. Això ho fem perquè Captin no és un banc, i, per tant, no se li permet retenir fons.

 

Els fons poden romandre a la cartera de Captin durant un màxim de 5 dies sense una ordre de compra específica. Transcorregut aquest termini de 5 dies, el diners es transfereixen automàticament al contracompte fix que ha registrat a Captin.