Mijn gegevens (op het identiteitsbewijs) worden niet goedgekeurd. Hoe los ik dit op? Mijn gegevens (op het identiteitsbewijs) worden niet goedgekeurd. Hoe los ik dit op?

Mijn gegevens (op het identiteitsbewijs) worden niet goedgekeurd. Hoe los ik dit op?

Het is van belang, dat u zelf controleert of de foto's van uw idenditeitsbewijs goed leesbaar zijn. Alle persoonsgegevens (zoals de foto en het BSN) moeten leesbaar zijn om u te kunnen identificeren.

Hoe werkt het identificatieproces voor het openen van een handelsrekening bij Captin?

Kiest u voor het maken van een foto van uw paspoort en uw gezicht? Bekijk dan deze video:

Kiest u voor het maken van een foto van uw identiteitskaart en uw gezicht? Bekijk dan deze video

 

Controleer de gegevens van uw identiteitsbewijs

We beginnen met een foto van uw opengeklapte paspoort of identiteitskaart. Zorg ervoor dat er geen andere persoonsgegevens op de foto staan. Gebruik bijvoorbeeld een lege tafel als ondergrond.

Uw geboortedatum, het documentnummer en de vervaldatum van uw identiteitsbewijs worden automatisch ingevuld. De datum van uitgifte vult u zelf in.

Controleer de gegevens goed.

Is er iets niet goed ingevuld? Vul het dan zelf in. Klopt er iets niet? Verbeter het dan of druk op ‘Scan opnieuw’. Klopt alles, dan kunt u tikken op ‘Doorgaan’.

Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?

Als uw identiteitsbewijs ernstig is beschadigd, is het niet meer geldig. U moet dan een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. In de volgende gevallen is er formeel sprake van beschadiging:

  • Als de ken­mer­ken be­scha­digd zijn waar­aan je kunt zien dat het do­cu­ment echt is, en geen ver­val­sing.
  • Als uw per­soons­ge­ge­vens slecht lees­baar zijn ge­wor­den.
  • Als er pa­gi­na's los­zit­ten of ont­bre­ken.

Een voorbeeld van zo'n beschadiging is wanneer niet meer met zekerheid is vast te stellen dat degene die het document gebruikt ook echt de eigenaar is.