Overdracht certificaten Triodos Overdracht certificaten Triodos

Overdracht certificaten Triodos

Hoe kan ik certificaten overdragen naar een andere rekening?

Overdracht van certificaten is mogelijk voor situaties zoals schenkingen, echtscheidingszaken of overdrachten als onderdeel van erfrechtelijke verkrijgingen. Daarnaast moet u klant zijn bij Captin en het verificatie- en identificatieproces volledig hebben doorlopen.

Overdrachtsformulier
Voor het overdragen van certificaten kunt u gebruikmaken van het onderstaande overdrachtsformulier e die getekend sturen naar triodos@captin.nl. Houd er rekening mee dat Captin kosten in rekening brengt van EUR 50,00 per overdracht.

Verificatie- en identificatieproces niet voltooid?
Als het verificatieproces nog niet volledig is doorlopen of u kunt het verificatieproces niet afronden wegens opheffing van uw bedrijf, kunt u alsnog certificaten overschrijven. Neem hiervoor contact op met Triodos om uw aanvraag te verwerken.