Comissions de transacció i altres comissions Comissions de transacció i altres comissions

Comissions de transacció i altres comissions

Quines comissions cobra Captin per les ordres de compra i venda al mercat?

Captin aplica una comissió de transacció fixa i una altra de variable per cada ordre de compra i venda. Les comissions figuren a continuació.

Operació Comissió

  • Tarifa estàndard: 5,00 EUR per ordre de compra i venda introduït. Aquest cost no sera aplicables durant l'any 2023 i la pimera meitad del 2024.

  • Tarifa d'execució: 0,30% per ordre de compra o venda executat, calculat sobre la grandària de l'ordre executada multiplicat pel preu de la transacció (*).
    • (*) En introduir una ordre, per raons tècniques, es reserva una tarifa del 0,60%. En l'execució de la vostra ordre, es cobrarà efectivament un 0,30%.

Quines comissions cobra Captin per transferències no resultants d’operacions?

En el cas de transferències de certificats de dipòsit que no siguin resultat d’una operació, Captin cobra 50,00 euros per apunt a la part que fa la transferència. Alguns exemples d’aquest tipus de transferències són: transferències derivades de donacions, divorcis o herències.

Quines comissions s’apliquen quan una ordre només s’executa parcialment?

Pot passar que una ordre només s’executi en part, tal com s’explica a l’article 6.2. En aquests casos, Captin aplica la comissió d’execució una vegada per cada execució parcial. La comissió estàndard completa s’aplica una sola vegada. Captin cobra la comissió estàndard amb la primera execució parcial en la ronda de negociació corresponent. En les execucions parcials següents, Captin no cobra la comissió estàndard.

Captin pot modificar les comissions per les operacions i/o per l’ús del mercat?

Sí, Captin pot modificar les comissions i les despeses per les operacions i/o per l’ús del mercat. Aquestes modificacions es poden produir per diverses raons, com ara:

  • desenvolupaments tecnològics;
  • actualitzacions o canvis en la funcionalitat del mercat;
  • canvis en la legislació (per exemple, en la normativa);
  • canvis en la interpretació o l’aplicació de la llei, o dictàmens de reguladors o altres autoritats;
  • canvis en l’oferta de productes i serveis o en els processos (de treball) de Captin (com ara modernització, redisseny o racionalització), o
  • qualsevol altre canvi en les circumstàncies o en les perspectives que motivi raonablement la modificació per part de Captin.

Reglament de negociació