Zijn er kosten verbonden aan het openen, aanhouden en sluiten van een handelsrekening?
Er zijn geen kosten verbonden aan het openen, aanhouden en sluiten van e...
Wat zijn de transactiekosten?
Bij Captin worden zowel vaste als variabele transactiekosten in rekening...
Welke kosten worden in rekening gebracht voor overdrachten die niet het resultaat van transacties zijn?
Voor overdrachten van Certificaten die niet het resultaat zijn van een t...
Waarom worden er extra transactiekosten ingehouden?
Bij de eerste invoer van de order worden transactiekosten ingehouden op ...
Kan Captin de kosten wijzigen die in rekening gebracht worden voor transacties en/of het gebruik van de Markt?
Captin kan de kosten en vergoedingen voor transacties en/of het gebruik ...
Belgische Taks Op Beursverrichtingen (TOB)
Indien u een Belgisch ingezetene bent, wordt bij de verwerking van uw tr...