Wat houdt het registreren van een waiver voor Triodos certificaathouders in? Wat houdt het registreren van een waiver voor Triodos certificaathouders in?

Wat houdt het registreren van een waiver voor Triodos certificaathouders in?

Certificaathouders van Triodos Bank hebben de mogelijkheid om een waiver te registreren voor een bepaalde periode, zoals het kalenderjaar 2024 tot en met 2027. Deze waiver houdt in dat de certificaathouder zijn stemrecht overdraagt aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Dit betekent dat SAAT namens de certificaathouder zal stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders (AGM) of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (EGM). De certificaathouder heeft de mogelijkheid om de waiver op elk gewenst moment in te trekken, tot uiterlijk 2 dagen voor de vergadering. Na de vergadering wordt de mogelijkheid om de waiver te wijzigen weer geactiveerd.