Hoe werkt de veiling van certificaten Triodos? Hoe werkt de veiling van certificaten Triodos?

Hoe werkt de veiling van certificaten Triodos?

Belangrijk: deze beschrijving is in geen geval een advies om te gaan beleggen maar is enkel informatief van aard daarnaast zijn genoemde prijzen fictieve prijzen.

In deze uitleg wordt ingegaan op hoe een transactieprijs via de veiling in certificaten Triodos tot stand komt.

Zoals in het Handelsreglement (Trading Rules – Captin) is opgenomen is er een orderinleg periode genaamd: de “Veilingronde”, en een periode waarin de veiling wordt uitgevoerd en afgewikkeld genaamd: de “Handelsronde”.

Veilingronde

Tijdens de Veilingronde is het voor beleggers die klant zijn geworden bij Captin mogelijk om orders in te leggen. Voor alle orders die worden opgegeven geldt dat er een limietkoers dient te worden opgegeven. Deze limietkoers is een prijs per certificaat, die u in het geval van koop maximaal wilt betalen. Bij verkoop is de limietkoers de koers per certificaat die u er minimaal voor wilt hebben. Orders die worden ingelegd worden opgenomen in het zogeheten orderboek. Echter, het op de website getoonde orderboek laat slechts de 10 hoogste biedkoersen en de 10 laagste verkoopprijzen met de bijbehorende volumes zien. Het daadwerkelijke orderboek kan dus groter zijn dan de getoonde 10 biedkoersen of getoonde 10 verkoopprijzen. En er kunnen orders inliggen met (veel) grotere volumes die niet getoond worden omdat de biedkoers of verkoopprijs niet tot de top 10 behoort. Zie hieronder Voorbeeld - totale orderboek (met inbegrip van de top 10).

Voorbeeld - totale orderboek (met inbegrip van de top 10 orders)

(Belangrijk: We gaan in het voorbeeld hieronder uit  van fictieve prijzen en aantallen)

Tijdens de Veilingronde zijn de volgende orders ingelegd in de kolommen hieronder. De kolom prijs geeft bij Vraag en bij Aanbod de limietkoers mee die is opgegeven.

In het blauw omlijnde vlak treft u de top 10 orders aan die worden getoond via de website Captin (Triodos Bank Listing | Captin) en in uw handelsrekening voordat u een order inlegt.

Orderboek.png

Handelsronde

Tijdens een Handelsronde kunnen geen nieuwe orders ingelegd worden, en kunnen bestaande orders niet geannuleerd worden.

Tijdens de Handelsronde bepaalt de Markt of kooporders en verkooporders in het orderboek met elkaar gematcht kunnen worden.

Orders worden uitgevoerd tegen de prijs waarvoor het grootste volume aan orders kan worden uitgevoerd. Met andere woorden: de prijs wordt vastgesteld op het niveau waarop het grootste aantal certificaten Triodos verhandeld kan worden. Zie hieronder Voorbeeld – Prijsvaststelling op het grootste volume aan orders.

Zie hieronder Voorbeeld – Prijsvaststelling op het grootste volume aan orders.

(Belangrijk: We gaan in het voorbeeld hieronder uit van fictieve prijzen en aantallen)

Prijsbepaling2.png

  • Op een koers van EUR 90 zijn er wel kopers, maar geen verkopers en kunnen er helemaal geen orders worden uitgevoerd. Dit zou resulteren in een volume van 0 verhandelde certificaten.  
  • Op een koers van EUR 100 worden er 35.685 certificaten te koop gevraagd en maar 1.000 certificaten ter verkoop aangeboden. Dit zou resulteren in een volume van 1.000 verhandelde certificaten.
  • Op een koers van EUR 110 worden er 6.285 certificaten te koop gevraagd en 3.700 certificaten ter verkoop aangeboden. Dit zou resulteren in een volume van 3.700 verhandelden certificaten.
  • Op een koers van EUR 126 worden er 2.280 certificaten te koop gevraagd en 10.290 certificaten ter verkoop aangeboden. Dit zou resulteren in een volume van 2.280 verhandelde certificaten.
  • Zoals te zien is in bovenstaande voorbeeld zou bij een koers van EUR 110 het grootste aantal certificaten verhandeld kunnen worden. Daarmee wordt de transactieprijs uiteindelijke gesteld op 110 EUR.
  • Dit betekent dat alle kooporders met een opgegeven limietkoers van EUR 110 of hoger, pro rata 58,9% (zijnde 3.700/6.285) van hun order krijgen uitgevoerd.
  • En dit betekent dat alle verkooporders met een opgegeven limietkoers van EUR 110 of lager 100% (3.700/3.700) van hun order krijgen uitgevoerd. In totaal worden er dus in de veiling 3.700 certificaten verhandeld.
  • Tenslotte, aangezien tijdens de Handelsronde voor alle opgegeven biedkoersen en verkoopprijzen het bijbehorende volume te verhandelen certificaten wordt bepaald, waarbij het hoogste volume bepalend zal zijn voor de uiteindelijke transactieprijs, hoeft het getoonde orderboek van de 10 beste biedkoersen en verkoopprijzen dus niet indicatief te zijn voor de uiteindelijke transactieprijs.