Kan Captin de kosten wijzigen die in rekening gebracht worden voor transacties en/of het gebruik van de Markt? Kan Captin de kosten wijzigen die in rekening gebracht worden voor transacties en/of het gebruik van de Markt?

Kan Captin de kosten wijzigen die in rekening gebracht worden voor transacties en/of het gebruik van de Markt?

Captin kan de kosten en vergoedingen voor transacties en/of het gebruik van de Markt wijzigen. Captin kan die kosten en vergoedingen om verschillende redenen wijzigen, waaronder:

  • technologische ontwikkelingen;
  • upgrades of wijzigingen in de op de Markt beschikbare kenmerken;
  • wetswijzigingen (bijvoorbeeld in wet- en regelgeving)
  • wijzigingen in de uitleg of toepassing van de wet of een zienswijze van een toezichthouder of andere autoriteit;
  • wijzigingen in het aanbod van producten en diensten of de (werk)processen van Captin (zoals modernisering, herinrichting of stroomlijnen daarvan); en
  • een eventuele andere wijziging in een omstandigheid of zienswijze waardoor Captin een redelijk belang bij de wijziging heeft.