Is het mogelijk om een order te annuleren? Is het mogelijk om een order te annuleren?

Is het mogelijk om een order te annuleren?

Een koop- of verkooporder is definitief totdat deze geheel is uitgevoerd, komt te vervallen of wordt geannuleerd. Een order kan uitsluitend via het online platform geannuleerd worden. Annulering van een order is mogelijk totdat een Handelsronde aanvangt (zie artikel ‘Tot wanneer kan ik een order inleggen’). Zodra een Handelsronde aanvangt, is annulering niet meer mogelijk. 

Captin behoudt zich het recht voor om orders in de onderstaande situaties te annuleren: 

  • de order is in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving;
  • de order is in strijd met dit Handelsreglement, het Rulebook en/of het Reglement Bewaarinstelling;
  • andere uitzonderlijke omstandigheden.

 

Om een order via het platform te annuleren, kunt u de volgende stappen doorlopen:

  1. Klik links in het navigatiemenu op 'Orders'.
  2. Ga vervolgens naar het tabblad 'Open' waar de ingelegde orders worden weergegeven.
  3. Klik op de optie "Annuleren" aan de rechterkant van de tabel.
  4. Er wordt om bevestiging gevraagd. Klik op “Ja”.

  5. Uw order wordt geannuleerd en is terug te vinden bij de orders onder het tabblad ‘Historie’.

Raadpleeg de handleiding voor het inleggen van een order voor gedetailleerde instructies en aanvullende informatie.