Wanneer vindt de Veilingronde plaats? Wanneer vindt de Veilingronde plaats?

Wanneer vindt de Veilingronde plaats?

Veilingronde
De Veilingronde vindt elke donderdag om 9:00 Midden-Europese tijd (MET) plaats en eindigt elke woensdag om 13:59: MET.

Tijdens elke Veilingronde verzamelt de Markt kooporders en verkooporders zonder onmiddellijk transacties uit te voeren die mogelijk bij elkaar passen.

Tijdens de Veilingronde kunnen orders alleen worden geplaatst of geannuleerd.

Handelsronde
Eén keer per week wordt tijdelijk de mogelijkheid om orders te plaatsen of te annuleren stopgezet en sluit de Markt haar orderboek. Tijdens deze periode beoordeelt de Markt of de kooporders en verkooporders in het orderboek met elkaar kunnen worden gematcht. Deze periode staat bekend als de Handelsronde.