Hoe werkt de toewijzing van orders? Hoe werkt de toewijzing van orders?

Hoe werkt de toewijzing van orders?

De transactieprijs bij het verhandelen van certificaten wordt bepaald via een veilingmethodiek. Tijdens deze veiling worden koop- en verkooporders verzameld. De Markt analyseert deze orders en kijkt naar de prijsniveaus waarop het grootste volume aan orders kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat de Markt probeert om de prijs vast te stellen waarbij zoveel mogelijk certificaten kunnen worden verhandeld.

Stel je bijvoorbeeld voor dat er verschillende verkoop- en kooporders zijn voor verschillende prijsniveaus. De Markt zal de prijs bepalen op het niveau waarop het grootste aantal certificaten kan worden verhandeld.

 

Voorbeeld:

Tijdens de veiling worden er koop- en verkooporders met verschillende limietprijzen ingediend. Laten we aannemen dat €50 de transactieprijs is waarbij de meeste certificaten kunnen worden verhandeld.
In dat geval kunnen er ook kooporders zijn met een limietprijs hoger dan €50, bijvoorbeeld €55, en verkooporders met een limietprijs
lager dan €50, bijvoorbeeld €45.

De Markt analyseert alle orders en zoekt naar de prijs waarop het grootste aantal certificaten kan worden verhandeld. In dit voorbeeld stelt de Markt de prijs op €50 vast, omdat op dat niveau het meeste volume kan worden verhandeld.

Dit betekent dat de kooporders met een limiet hoger dan €50, zoals €55, ook worden meegenomen in de afwikkeling van de veiling. Datzelfde geldt voor verkooporders met een limiet gelijk en lager aan €50, zoals €45.