Welke kosten worden in rekening gebracht voor overdrachten die niet het resultaat van transacties zijn? Welke kosten worden in rekening gebracht voor overdrachten die niet het resultaat van transacties zijn?

Welke kosten worden in rekening gebracht voor overdrachten die niet het resultaat van transacties zijn?

Voor overdrachten van Certificaten die niet het resultaat zijn van een transactie, brengt Captin een bedrag van EUR 50,00 per boeking in rekening aan de overdragende partij. Voorbeelden van dergelijke overdrachten zijn onder meer schenkingen, echtscheidingszaken of overdrachten als onderdeel van erfrechtelijke verkrijgingen.