Rulebook Captin Multilaterale Handelsfaciliteit Rulebook Captin Multilaterale Handelsfaciliteit

Rulebook Captin Multilaterale Handelsfaciliteit

Door Captin MTF worden markten onderhouden voor de verhandeling van (a) participaties van (beleggings)fondsen, (b) (certificaten van) aandelen van organisaties en (c) andere voor verhandeling vatbare rechten.