Com puc registrar-me per a la renúncia?
La inscripció per a la renúncia es fa a través de la plataforma Captin. ...
Què significa registrar una renúncia per als titulars de certificats de Triodos?
Els titulars de certificats de Triodos Bank tenen la possibilitat de reg...