Hi ha costos vinculats a l’obertura, el manteniment i el tancament d’un compte de comercialització?
No hi ha costos vinculats a l’obertura, el manteniment i el tancament d’...
A quant ascendeix la comissió de transacció?
A Captin, es cobren tant les despeses de transacció fixes com les variab...
Quines comissions es cobren per les transferències que no són el resultat de transaccions?
Per les transferències de certificats que no són el resultat d’una opera...
Per què es cobra una comissió de transacció addicional?
Quan s’introdueix l’ordre per primer cop, es retenen les comissions de t...
Captin pot modificar les comissions que cobra per transacció i/o per l’ús del mercat?
Sí, Captin pot canviar els càrrecs i les comissions que aplica a les tra...
Impost belga sobre transaccions borsàries (TOB)
Si és resident a Bèlgica, quan es processi la transacció se li retindrà ...