Per què no puc veure l’historial de transaccions? Per què no puc veure l’historial de transaccions?

Per què no puc veure l’historial de transaccions?

Quan Captin iniciï la prestació de serveis a Triodos Bank, es crearà una plataforma nova en què vostè podrà negociar els certificats. Pot consultar les transaccions passades a la documentació corresponent. A partir de la transició a la plataforma de Captin, les transaccions es mostraran a la plataforma de Captin.