Què significa registrar una renúncia per als titulars de certificats de Triodos? Què significa registrar una renúncia per als titulars de certificats de Triodos?

Què significa registrar una renúncia per als titulars de certificats de Triodos?

Els titulars de certificats de Triodos Bank tenen la possibilitat de registrar una renúncia per a un període determinat, com ara els anys calendari 2024 a 2027. Aquesta renúncia implica que el titular del certificat transfereix el seu dret de vot a la Fundació d'Administració d'Accions de Triodos Bank (SAAT). Això significa que SAAT votarà en nom del titular del certificat a l'assemblea general d'accionistes (AGM) o a l'assemblea general extraordinària d'accionistes (EGM). El titular del certificat té la possibilitat de revocar la renúncia en qualsevol moment, fins a 2 dies abans de la reunió. Després de la reunió, es reactiva la possibilitat de modificar la renúncia.