Què és el “preu provisional”? Què és el “preu provisional”?

Què és el “preu provisional”?

El preu que es mostra a la part superior del llibre de comandes és un preu provisional orientatiu,
que s’aplicaria si la ronda de negociació tingués lloc en la data que s’indica més avall, en funció
de les ordres presentades abans del càlcul del preu.
Important: aquest preu provisional és merament orientatiu i pot diferir del preu final de
transacció, que es calcula durant la ronda de negociació de cada dimecres (llevat d’excepcions).
No es pot derivar cap dret a partir del preu indicatiu provisional