Com funciona la subhasta de certificats de dipòsit de Triodos? Com funciona la subhasta de certificats de dipòsit de Triodos?

Com funciona la subhasta de certificats de dipòsit de Triodos?

 

Important: aquesta explicació no constitueix de cap manera un assessorament per començar a invertir, sinó que té un caràcter merament informatiu. Els preus que s’esmenten són ficticis.

A continuació, s’explica com s’estableix el preu de transacció dels certificats de Triodos a través d’un procés de subhasta.

Tal com s’estipula al reglament de negociació de Captin, hi ha un període de recepció d’ordres, denominat «ronda de subhasta», i un període durant el qual s’executa i es liquida la subhasta, que es denomina «ronda de negociació».

Ronda de subhasta

Durant la ronda de subhasta, els inversors que s’hagin convertit en clients de Captin poden cursar ordres. Per a totes les ordres dades hi ha un preu límit que s’ha d’especificar. Aquest preu límit és un preu per certificat de dipòsit individual. En les ordres de compra, és el màxim que el titular està disposat a pagar per comprar el certificat. En les ordres de venda, és el preu mínim pel qual el titular està disposat a vendre el certificat. Les ordres es registren al llibre d’ordres. Tanmateix, el llibre d’ordres que apareix al lloc web només mostra els 10 preus de compra més alts i els 10 preus de venda més baixos, amb els volums corresponents. Per tant, el llibre d’ordres real pot tenir més ordres, a més dels 10 preus de compra i els 10 preus de venda que s’hi indiquen. Així mateix, al llibre d’ordres hi pot haver ordres amb uns volums (molt) més grans, que no es mostren perquè el preu de compra o de venda corresponent no figura entre els 10 primers. A continuació, s’inclou un exemple d’un llibre d’ordres complet (incloses les 10 primeres ordres).

Exemple: llibre d’ordres complet (incloses les 10 primeres ordres)

(Important: a l’exemple següent es fan servir preus i xifres ficticis)

Durant la ronda de subhasta es van cursar les ordres següents en les columnes que figuren a continuació. La columna de preu mostra el preu límit especificat, tant de compra com de venda.

La zona dins el quadre blau mostra les 10 primeres ordres, que figuren al lloc web de Captin (Triodos Bank Listing | Captin) i al seu compte de comercialització abans que cursi una ordre.

Orderboek.png

Ronda de negociació

Durant una ronda de negociació no es poden cursar ordres noves, i tampoc no es poden cancel·lar les ordres existents.

Durant la ronda de negociació, el mercat determina la millor coincidència entre les ordres de compra i de venda del llibre d’ordres.

S’executen ordres al preu que permet executar el volum d’ordres més gran possible. En altres paraules, el preu es fixa al nivell al qual es pot negociar el màxim nombre de certificats de Triodos. A continuació, es mostra un exemple de com es fixa el preu que permet executar el màxim volum d’ordres.

A continuació, es mostra un exemple de com es fixa el preu que permet executar el màxim volum d’ordres.

(Important: a l’exemple següent es fan servir preus i xifres ficticis)

Prijsbepaling2.png

  • A un preu de 90 euros hi ha compradors, però no hi ha venedors. Per tant, no es pot executar cap ordre. El resultat seria un volum de 0 certificats negociats.  
  • A un preu de 100 euros, es podrien comprar 35.685 certificats, però només n’hi ha 1.000 a la venda. El resultat seria un volum de 1.000 certificats negociats.
  • A un preu de 110 euros es podrien comprar 6.285 certificats, i n’hi ha 3.700 a la venda. Això representaria un volum de 3.700 certificats negociats.
  • A un preu de 126 euros es podrien comprar 2.280 certificats, i n’hi ha 10.290 a la venda. El resultat seria un volum de 2.280 certificats negociats.
  • Tal com es pot veure a l’exemple anterior, 110 euros és el preu que permet negociar el màxim nombre de certificats. Per tant, el preu de transacció s’estableix en 110 euros.
  • Això significa que totes les ordres de compra amb un preu límit especificat de 110 euros o superior s’executaran de manera prorratejada, en un 58,9 % (és a dir, 3.700/6.285).
  • En canvi, totes les ordres de venda amb un preu límit especificat de 110 euros o inferior s’executaran al 100 % (3.700/3.700). En total, en la subhasta es negociaran 3.700 certificats.
  • Per acabar, tenint en compte que durant la ronda de negociació es determina el volum de certificats que es negociaran per a tots els preus d’oferta i de venda especificats, i que el preu final de transacció és el que permet executar el màxim volum, els 10 millors preus de compra i de venda que es mostren al llibre d’ordres no tenen per què ser indicatius del preu final de transacció.