Ja ha cursat una ordre. Què passa a continuació? Ja ha cursat una ordre. Què passa a continuació?

Ja ha cursat una ordre. Què passa a continuació?

 1. Cada setmana es fa una subhasta.
 2. La subhasta funciona segons una metodologia establerta.
 3. Com a resultat de la subhasta, s’estableix un nou preu, que pot consultar a través de la plataforma i a la pàgina de cotitzacions.
 4. L’ordre s’executa sobre la base d’aquest nou preu establert. Si ven certificats, l’import es transfereix automàticament al contracompte fix.
 5. Si compra certificats, els pot veure a la cartera, a la plataforma de negociació.
 6. Els fons romanents es transfereixen automàticament al contracompte fix.
 7. A més, rebrà una nota de la transacció a la bústia personal de missatges. Aquest bústia es troba a la part superior dreta de la plataforma.
 8. Si no s’han pogut vendre tots els certificats que figuraven a l’ordre, es manté una ordre parcial, que passa a la ronda de negociació següent.
 9. Quan una ordre (o una ordre parcial) arriba a la data de venciment, s’anul·la automàticament. En aquest cas, se li reintegren els fons corresponents de manera automàtica.
 10. Només pot cursar una ordre per cada ronda de negociació.
 11. No és possible modificar una ordre. Si vol canviar una ordre, cancel·li l’ordre antiga i cursi’n una de nova a continuació.