Captin pot modificar les comissions que cobra per transacció i/o per l’ús del mercat? Captin pot modificar les comissions que cobra per transacció i/o per l’ús del mercat?

Captin pot modificar les comissions que cobra per transacció i/o per l’ús del mercat?

Sí, Captin pot canviar els càrrecs i les comissions que aplica a les transaccions i/o a l’ús del mercat per diversos motius, com ara:

  • avenços tecnològics;
  • actualitzacions o canvis en les funcions disponibles al mercat;
  • canvis legislatius (per exemple, en lleis i reglaments);
  • canvis en la interpretació o l’aplicació de la llei, o dictàmens de reguladors o altres autoritats;
  • canvis en la gamma de productes i serveis o en els processos (de treball) de Captin (per exemple, modernització, redisseny o optimització d’aquests), i
  • qualsevol altre canvi en les circumstàncies o les perspectives que atorgui a Captin motius raonables per introduir canvis.