On puc consultar el llibre d'ordres? On puc consultar el llibre d'ordres?

On puc consultar el llibre d'ordres?

A la plataforma
Pot accedir al llibre d’ordres a través de la plataforma. El llibre d’ordres es pot consultar a la pantalla d’entrada d’ordres.
Tingui en compte que una vegada que hagi cursat una ordre, ja no pot veure el llibre d’ordres a la plataforma. Això és perquè només pot cursar una única ordre per cada ronda de negociació.

Anotació en compte
No pot veure el llibre d’ordres a la plataforma fins que els certificats de dipòsit estiguin anotats en compte. Una vegada que els certificats estiguin anotats en compte, pot cursar una ordre.

Pàgina de cotització
També pot consultar l’estat actual del llibre d’ordres a la pàgina de cotització de Triodos.

Llibre d’ordres
El llibre d’ordres mostra els 10 preus de compra més alts i els 10 preus de venda més baixos. ATENCIÓ! Per tant, el llibre d’ordres pot tenir més ordres, a més dels 10 preus de compra i els 10 preus de venda que s’hi indiquen.

El llibre d’ordres és dinàmic i s’actualitza constantment les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, excepte durant la ronda de negociació

El llibre de comandes té les columnes següents:

  • Ordres: Mostra el nombre d’ordres per a cada nivell de preus específic
  • Quantitat: Mostra el nombre de certificats de dipòsit que es volen comprar/vendre a aquell nivell de preu específic
  • Preu de compra/preu de venda:  Mostra els 10 millors preus.
    • Els preus de compra s’ordenen de preu més alt a preu més baix
    • Els preus de venda s’ordenen de preu més baix a preu més alt

EXEMPLE:

Orderboek.jpg