Quan es porta a terme la ronda de negociació? Quan es porta a terme la ronda de negociació?

Quan es porta a terme la ronda de negociació?

Ronda de negociació
La ronda de negociació comença cada dimecres a les 14.00 h, hora central europea (CET).
Durant aquesta ronda de negociació, es determina si hi ha coincidència entre les ordres de compra i les de venda, i a quin preu. A continuació, es fan les transaccions corresponents.

Entrada d’ordres durant la ronda de negociació
Durant la ronda de negociació no es poden cursar ordres noves ni cancel·lar-ne d’existents.

Ronda de subhasta
La ronda de subhasta s’inicia cada dijous a les 9.00 h, hora central europea (CET), i es tanca el dimecres següent a les 13.59 h CET. Durant una ronda de subhasta, el mercat recopila les ordres de compra i les ordres de venda, sense executar immediatament cap operació coincident.

Durant la ronda de subhasta, només es poden cursar ordres o cancel·lar-les.