Com funciona el mercat? Com funciona el mercat?

El mercat funciona com una subhasta, dividida en dos períodes successius: la ronda de subhasta i la ronda de negociació.

La ronda de subhasta s’inicia cada dijous a les 9.00 h, hora central europea (CET), i acaba el dimecres següent a les 13.59 h CET. Durant una ronda de subhasta, el mercat accepta ordres de compra i ordres de venda, sense executar immediatament possibles operacions coincidents. Durant la ronda de subhasta, només es poden cursar ordres o cancel·lar-les. Un cop a la setmana, quan acaba la ronda de subhasta, s’interromp temporalment la possibilitat de cursar o cancel·lar ordres i el mercat tanca el llibre d’ordres. Durant aquest període, el mercat determina la millor coincidència entre les ordres de compra i de venda del llibre d’ordres. Aquest període es denomina ronda de negociació

i s’inicia cada dimecres a les 14.00 h, hora central europea (CET). Durant una ronda de negociació no es poden cursar ordres noves ni cancel·lar ordres ja existents. Durant aquesta ronda de negociació, es determina si hi ha coincidència entre les ordres de compra i les de venda, i a quin preu. A continuació, es fan les transaccions corresponents. La ronda de subhasta següent s’inicia a les 9.00 h CET del primer dia laborable posterior al de la ronda de negociació.