Quan es fa visible el nou preu de negociació? Quan es fa visible el nou preu de negociació?

Quan es fa visible el nou preu de negociació?

El nou preu de negociació es fa visible a més tardar a les 9.00 h de cada dijous. En aquell moment, el preu actualitzat es mostra al compte de Captin.

Podeu trobar el nou preu de negociació a la plataforma. A la part superior dreta de la pantalla. A més, podeu consultar el nou preu de negociació a la pàgina de cotització de Triodos.