Com puc transferir diners al contracompte fix? Com puc transferir diners al contracompte fix?

Com puc transferir diners al contracompte fix?

Per transferir diners al contracompte fix, ha de seguir els passos que s’indiquen a continuació:

  1. Vagi a la cartera a la plataforma de negociació.
  2. Busqui la línia amb «EURO» i faci clic en «Ordre», al costat d’aquesta línia.
  3. Arribarà a la pàgina en què pot cursar una ordre. Introdueixi l’import que vol transferir al seu número de compte bancari personal.
  4. Faci clic en el botó o l’enllaç corresponent per confirmar la transacció i transferir els fons al contracompte fix.
  5. Només podeu realitzar aquesta acció si teniu diners i/o un saldo disponible al vostre portfoli. Ens referim específicament a la quantitat monetària que podeu utilitzar per a transaccions o retirades, i no pas al valor total del vostre portfoli sencer.

És important tenir en compte que els fons sempre es transfereixen al contracompte fix que ha especificat. Asseguri’s d’introduir l’import correcte i de confirmar la transacció abans de continuar.