Impost belga sobre transaccions borsàries (TOB) Impost belga sobre transaccions borsàries (TOB)

Impost belga sobre transaccions borsàries (TOB)

Si és resident a Bèlgica, quan es processi la transacció se li retindrà l’impost belga sobre transaccions borsàries [taks op beursverrichtingen] (TOB). El càlcul del TOB es mostra a la pantalla de confirmació una vegada que ha introduït l’ordre. El TOB ascendeix al 0,35 % de l’import total de la transacció, amb un màxim de 1.600,00 €.

 

És important tenir en compte que el TOB s’aplica específicament als residents a Bèlgica, com també que aquestes despeses es retenen durant el processament de l’operació. Asseguri’s de tenir en compte el TOB a l’hora de planificar les inversions.