A quant ascendeix la comissió de transacció?  A quant ascendeix la comissió de transacció? 

A quant ascendeix la comissió de transacció? 

A Captin, es cobren tant les despeses de transacció fixes com les variables per a cada ordre de compra i venda. A continuació, es detallen les despeses:

  • Tarifa estàndard: 5,00 EUR per ordre de compra i venda introduït. Aquest cost no sera aplicables durant l'any 2023 i la pimera meitad del 2024.

  • Tarifa d'execució: 0,30% per ordre de compra o venda executat, calculat sobre la grandària de l'ordre executada multiplicat pel preu de la transacció (*).
    • (*) En introduir una ordre, per raons tècniques, es reserva una tarifa del 0,60%. En l'execució de la vostra ordre, es cobrarà efectivament un 0,30%.

Tingueu en compte que aquestes despeses varien per transacció i depenen de la grandària de l'ordre i el preu final de compra o venda.