Hi ha costos vinculats a l’obertura, el manteniment i el tancament d’un compte de comercialització? Hi ha costos vinculats a l’obertura, el manteniment i el tancament d’un compte de comercialització?

Hi ha costos vinculats a l’obertura, el manteniment i el tancament d’un compte de comercialització?

No hi ha costos vinculats a l’obertura, el manteniment i el tancament d’un compte de comercialització de Captin. Pot obrir un compte de comercialització de manera gratuïta i mantenir-lo durant tot el període en què estigui actiu. Només es factura una comissió de transacció quan es compren o es venen certificats.