Contracte d’inversió & Condicions d’inversió de Captin Broker Contracte d’inversió & Condicions d’inversió de Captin Broker

Contracte d’inversió & Condicions d’inversió de Captin Broker

Captin Broker és el seu proveïdor de serveis per negociar al mercat en què pot cursar ordres aplicables a instruments financers. Quan encarrega a Captin Broker que cursi ordres sobre instruments financers al mercat, Captin Broker sempre ho fa a compte i risc del client, és a dir, a compte i risc seu. A més, Captin Broker administra per a vostè els instruments financers i els fons que li confia. Captin Broker no l’assessora de cap manera respecte a les transaccions en instruments financers.