Reglament de negociació Reglament de negociació

Aplicable al sistema de negociació multilateral gestionat per Captin B.V. (Captin) per negociar certificats de dipòsit d’accions de Triodos Bank N.V. (Triodos).